BÉCSI MAGYAROK információs portálja

becsimagyarok.hu

Részletes munkavállalási tájékoztató megtekintése

Munkavállalás

Személyre szabott kérdéseit várjuk a munkavallalas@becsimagyarok.hu címre, hogy lehetőség szerint segíthessünk Önnek is.


2011. május 1-től megnyílt az osztrák munkaerőpiac a magyar állampolgárok számára. Ettől az időponttól kezdve munkavállalási engedélyre, és más előzetes engedélyezési eljárásra nincs szükség az Ausztriában történő munkavállaláshoz.

Továbbra is szükséges azonban az Ausztriában történő tartózkodáshoz, illetve a munkavállaláshoz szükséges hivatalos dokumentumok és igazolások kiváltása. Ezenkívül igazolni kell az állás betöltéséhez szükséges képesítés és végzettség meglétét is. A megszerzett képesítések és diplomák elismertetésével kapcsolatban az osztrák Gazdasági Családügyi és Ifjúsági Minisztériumhoz kell fordulni.

Az osztrák jogszabályok előírják továbbá, hogy a munkavállaló foglalkoztatására az ágazati kollektív szerződésben rögzítettnél alacsonyabb bérezéssel nem kerülhet sor. Ennek összege az ágazattól, a szakképesítéstől és a szolgálati időtől függ.

Számos esetben kérik a foglalkoztatk a bejelentett ausztriai lakcím elérhetőség meglétét.

További információ az osztrák munkaügyi hatóság honlapján, az EURES - Európai Foglalkoztatási Szolgálat összefoglalójában olvasható.


Vissza a lap tetejére

Munkabér

Ausztriában nincsen törvényben meghatározott, egységes minimálbér. A kötelező legalacsonyabb béreket ugyanakkor évről évre a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervek az ágazati kollektív szerződés részét képező bérmegállapodásban rögzítik. Ezt valamennyi vállalkozásnak kötelező betartania, amelyet az osztrák hatóságok szigorúan ellenőriznek - egyéni munkavállalók és kiküldött alkalmazottak esetén egyaránt.


Munkaszüneti napok, ünnepnapok


 • Január 1. - Újév napja
 • Január 6. - Vízkereszt
 • Április 12. - Húsvétvasárnap
 • Április 13. - Húsvéthétfő
 • Május 1. - Munka ünnepe
 • Május 21. - Mennybemenetel
 • Május 31. - Pünkösdvasárnap
 • Június 1. - Nemzeti ünnep
 • Június 11. - Nyárünnep
 • Augusztus 15. - Nagyboldogasszony ünnepe
 • Október 26. - Nemzeti ünnep
 • November 1. - Mindenszentek
 • December 1. - A szeplőtelen fogantatás ünnepe
 • December 25. és 26. - Karácsony


Vissza a lap tetejére

Munkanélküli ellátás

Ausztriában a munkanélküli ellátások közé a munkanélküli járadék és munkanélküli segély tartozik.


1. Gyakornoki egyezmény

Ha egy munkavállaló elveszíti munkáját, munkanélküli ellátásra válhat jogosulttá, amennyiben eleget tesz az alábbi feltételeknek:
munkanélkülivé válását bejelenti az osztrák munkaügyi szolgálatnak és igényli ezt az ellátást;
A folyósítás ideje alatt a munkaközvetítő iroda (Arbeitsvermittlung) rendelkezésére áll, azaz munkaképes és kész minden felajánlott megfelelő állás elfogadására;
Rendelkezik a jogosultsághoz szükséges minimális foglalkoztatottsági (biztosítási) idővel: a munkanélküliséget megelőző 24 hónapban legalább 52 hétig járulékfizetés alá eső tevékenységet folytatott (a 25 évnél fiatalabbak esetében 12 hónap alatt 26 hét). Amennyiben az igénylő nem először részesül ilyen juttatásban, akkor az elvárt foglalkoztatási idő az előző egy év alatt legalább 28 hét. A munkanélküli járadék összege az Ausztriában utoljára szerzett bér összegéhez igazodik, feltéve, hogy a foglalkoztatás legalább 4 hétig tartott. Ennél rövidebb foglalkoztatásnál a végzett tevékenység esetében szokásos átlagkeresetet veszik alapul.

A munkanélküli járadékot a munkaviszonyban töltött napok után számolják, és a következőkből tevődik össze:
az alapösszeg: megfelel a napi nettó jövedelem 55%-ának (általában a mindenkori megelőző naptári év biztosításköteles bruttó átlagjövedelméből számolják ki), lehetséges pótlólagos családi juttatások (ezek a magyarországi lakóhellyel rendelkező családtagokat is megilletik), valamint egy minden esetben juttatott kiegészítő összeg: ezen összeg segítségével a munkanélküli járadékot minden esetben felemelik az ún. kiegyenlítési pótelőirányzat mértékéig. A felemelés révén sem kaphat azonban a munkanélküli többet, mint a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 60 %-a, ha nem jár pótlólagos családi juttatás, a kiszámítási alapnak megfelelően a napi nettó jövedelem 80 %-a, ha a pótlólagos családi juttatásokat hozzászámítják. A munkanélküli ellátás folyósításának időtartama függ a korábbi keresőtevékenység időtartamától és az életkorától is, de alapesetben legalább 20 hét, ami a következők szerint emelkedhet:
30 hét: a munkanélkülivé válást megelőző 5 éven belül 156 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
39 hét: 40 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 10 éven belül 312 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén
52 hét: 50 éves kortól, a munkanélkülivé válást megelőző 15 éven belül 468 hét kötelező munkanélküli biztosítással járó foglalkoztatási időszak megléte esetén.
A munkanélküli járadékot az igénylés benyújtásának napjától számítva fizetik. Az ellátást az osztrák munkaügyi hatóság illetékes regionális kirendeltségén személyesen lehet igényelni.


Munkanélküli segély (Notstandshilfe)

Ha a munkanélküli járadék folyósítása megszűnt, az igénylő azonban nem talált munkát és más anyagi forrással nem rendelkezik, munkanélküli segélyben részesülhet. Ennek az ellátásnak az igénybevételéhez igazolnia kell, hogy anyagi helyzete bizonytalan. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a rendelkezésre álló családi jövedelem nem teszi lehetővé az alapvető létszükségletek kielégítését.
Szezonális munkavállalók, akik csak a szezonális foglalkoztatás idejére léphetnek be meghatározott ideig a munkaerőpiacra, foglalkoztatásuk befejeződése után már nem állnak az osztrák munkaerőpiac rendelkezésére, ezért nincs jogosultságuk munkanélküli járadék vagy munkanélküli segély igénybevételére.
A munkanélküli járadékról és segélyről bővebben információ az AMS oldalain található.
Hasznos információkat tartalmaz továbbá az osztrák társadalombiztosításról, családi ellátásokról, illetve adózásról az EURES-T Pannonia Program keretében készült "Ingázók Brosúrája".


Vissza a lap tetejére

I. Munkavállalás államközi egyezmények keretében

1. Gyakornoki egyezmény

Az Osztrák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, gyakornokok cseréjéről szóló egyezmény (kihirdette a 37/1998. (III. 1.) sz. Korm. rendelet) lehetővé teszi, hogy az egyezmény feltételeinek megfelelő magyar állampolgárok szakmai és nyelvi továbbképzési céllal gyakornoki munkát vállalhassanak Ausztriában.


A gyakornoki engedély iránti kérelem beadásának feltételei:


 • 18-35 éves közötti életkor,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • szakképesítés vagy legalább kétéves igazolt jártasság egy adott szakmában,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges szintű német nyelvismeret (állami nyelvvizsga nem feltétel).

Gyakornoki engedély csak a szakképesítésnek vagy a szakmai jártasságnak megfelelő munkakörre kapható! Kisegítő munka, ill. rövid távú szezonális munka ebben a konstrukcióban nem engedélyeztethető.

A gyakornoki munkaszerződés időtartama minimum 6, maximum 12 hónap.

A gyakornoki foglalkoztatás időtartamára az Osztrák Köztársaság bér-, munka- és társadalombiztosítási rendelkezései érvényesek. Amennyiben nem látszik biztosítottnak, hogy a foglalkoztatás során a munkaadó betartja az alkalmazandó jogi előírásokat, az ön kérelme elutasításra, illetve kiadott engedélye visszavonásra kerül.

A gyakornoki munkavállalási engedély kiadására csak érvényes munkaszerződés vagy foglalkoztatási ígérvény alapján kerülhet sor.

A foglalkoztatás a 12. hónap letelte után kivételes esetekben még 6 hónappal hosszabbítható meg. A meghosszabbítás engedélyezéséhez szükséges a munkaadó írásbeli nyilatkozata, s ezt egy új kérelmező űrlappal együtt (Ausztriában kapható meg) az AMS azon területi kirendeltségénél kell benyújtani, ahol az engedélyt kiállították. A hosszabbítás iránti kérelmet mindig időben, lehetőleg négy héttel az engedély lejárta előtt kell beadni.


2. Határmenti ingázók

A Magyar Köztársaság Kormánya a határmenti ingázókra vonatkozó egyezményt a 38/1998. (III. 1.) Korm. rendeletben hirdette ki (Magyar Közlöny,1998/14. szám). Az egyezmény végrehajtásának koordinációs teendőivel az egyezményben megnevezett szervek osztrák részről a Munkaerőpiaci Szolgálat Burgenlandi Tartományi Központját (LGS Bgld.), magyar részről a Vas Megyei Munkaügyi Központot (Vas MMK) hatalmazták fel.


Az egyezmény értelmében határmenti térségek Ausztriában a következő járások:

Bruck an der Leitha, Neusiedl am See, Eisenstadt (beleértve a saját státusszal rendelkező Eisenstadt és Rust városokat is), Mattersburg, Güssing, Oberpullendorf és Oberwart. Magyarországon Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék számítanak határmenti térségnek.

Határmenti ingázók azok a munkavállalók, akik a két ország valamelyikének állampolgárai, állandó lakhelyük vagy legalább 1 éve szokásos tartózkodási helyük a fenti határmenti térségek egyikében van, ahová - kivéve a változó foglalkoztatási helyek eseteit - naponta visszatérnek, és a másik ország egyik határmenti térségében foglalkoztatják őket.


A határmenti ingázó munkavállalás feltételei:


Határmenti ingázó lehet az a magyar munkavállaló, aki


 • állandó lakhellyel vagy legalább egy éve szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik a határmenti térségben,
 • büntetlen előéletű,
 • nincs kiutasítva Ausztria vagy egy schengeni állam területéről,
 • az egyezmény hatálya alá tartozó területen székhellyel rendelkező munkaadó foglalkoztatási igérvényével rendelkezik

Az engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az ingázónak az illetékes osztrák munkaügyi hivatalnál kell benyújtania. A kérelmet csak akkor engedélyezik, ha az eddigi munkaadó vagy az egyezmény feltételeinek megfelelő másik munkáltató az ingázót tovább kívánja foglalkoztatni. Az engedélyt mindenkor legfeljebb 6 hónappal lehet meghosszabbítani.


Vissza a lap tetejére

Ausztriában rengeteg magyar állampolgár dolgozik

II. Osztrák munkavállalási engedély

Az osztrák szabályozás

Az Ausztriában munkát vállalni szándékozó új EU állampolgároknak továbbra is munkavállalási engedélyre (Beschäftigungsbewilligung) van szükségük, amelyet a munkáltató igényel. Ha egy munkavállaló egy évig legálisan állt alkalmazásban Ausztriában, a munkaerőpiacon belüli szabad mozgását a Foglalkoztatási Szolgálat (Arbeitsmarktservice) engedélyezi. A családtagok ezt a jogot 18 hónappal később kapják meg. Ha a munkavállaló ideiglenesnek nem tekinthető időszakra hagyja el Ausztria területét, a munkaerőpiacon való mozgási szabadsága megszűnik.


Munkavállalási engedély kiadásának feltételei:


 • A munkakeresőnek munkát kell találnia, s a leendő munkáltatónak kell gondoskodnia munkavállalási engedélyéről;
 • A munkáltatónak eleget kell tennie az Ausztriában érvényben lévő fizetési és munkavégzésbeli feltételeknek;
 • A munkáltatónak fel kell készülnie arra, hogy helyettesítő munkavállalókat (Ersatzarbeitskraft) kell foglalkoztatnia azoknak a munkavállalóknak a helyén, akiknek tekintetében munkavállalási engedélyt igényelt (osztrák nemzetiségűek, illetve "beilleszkedett" külföldiek ("integrierte" AusländerInnen), akik már az osztrák munkaerőpiac szereplői);
 • Nem sértheti (sérthette) meg a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényt (Ausländerbeschäftigungsgesetz) és nem foglalkoztathat olyan személyeket, akik előzőleg alkalmazásban álltak nála;
 • Nem küldhet el régebbi munkavállalókat azért, hogy új külföldi munkavállalókat alkalmazzon;
 • Kizárólag saját tevékenységére vehet fel külföldi munkavállalókat (harmadik fél részére nem folytathat munkaerőkölcsönzést);
 • A munkavállalási szerződés nem fedhet illegális munkavégzést.
 • A munkavállalási engedély kedvezményezett külföldi munkavállalója illegális munkavégzéssel nem sértette meg a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényt.
 • a kérelmet a helyi AMS (Service für Arbeitsuchende, Beschäftigung von AusländerInnen (Munkaügyi központ - Külföldiek)) irodába kell elküldenie.

Részletes munkavállalási tájékoztató megtekintése

Lap tetejére   AMITISZ © 2008-2015 JOGI NYILATKOZAT   cultureweb